BİLGİ İSTE

AMERİKA'DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

ÜNİVERSİTE

Yurtdışında eğitim alanındaki seçeneklerden birisi olan Amerika, üniversiteleri açısından dünyada çok iyi bir konuma sahiptir. Amerika’daki 3000’e yakın College ve Üniversity adı verilen yüksek öğrenim kurumlarına her yıl bir milyona yakın öğrenci başvurmaktadır. Her üniversitenin kabul şartları birbirinden farklıdır. Başvuruda bulunacak öğrencilerin mezun oldukları liseden alacakları transkript ve diploma notları dikkate alınır. İyi bir lise not ortalamasına sahip olan öğrencilerin şansı artmaktadır. Bunun yanı sıra IELTS ve TOEFL gibi dil yeterlilik sınavlarından yeterli skor almak gerekmektedir. Amerika’daki üniversitelerin hemen hemen hepsinde SAT adı verilen yeterlilik sınavı da şart koşulmaktadır. SAT sınavını opsiyonel olarak kabul şartları arasına koyan üniversiteler de mevcuttur. Amerika’daki üniversitelerde YÖK denkliği bulunmaktadır.