BİLGİ İSTE

MACARİSTAN'DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

ÜNİVERSİTE

Macaristan, 10 milyonluk nüfusuyla 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliğinin ardından eğitim alanında kayda değer bir ilerleme göstererek Avrupa’nın yüksek standartta üniversite eğitimi veren ülkeleri arasında yerini aldı. Macaristan’da üniversite eğitimi diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi birçok bölümde 3 yıldır. Macaristan’da öğrenciler üniversite sınavına girmeden ve sınav stresi yaşamadan akademik başarısı olan bir Macar üniversitesinde çok daha iyi koşullarda eğitim alabilirler. Macaristan’da üniversiteye giriş şartları Amerika, Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine göre daha kolaydır. Macaristan’da üniversiteye girebilmek için; yeterli düzeyde İngilizce dil seviyesi, lise mezuniyet not ortalamasının minimum 60 veya üstünde olması (Lise Diploması veya Üniversite Transcripti), ders dışı aktiviteler ve CV ( Sosyal Faaliyetler, Spor Faaliyetleri, Gönüllülük Hizmetleri ve Öğrencinin katıldığı Yarışmalar).